Impressum

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 3
D-56727 Mayen


Commanditaire vennootschap, vestigingsplaats Mayen, Amtsgericht Koblenz HRA 12089
Complementair vennoot: Wellpappe GmbH, Mayen, Amtsgericht Koblenz HRB 12007
BW Beteiligungs GmbH & Co. KG, Föhren, Amtsgericht Wittlich, HRA 40249 
Bedrijfsleiders: Detlef Boltersdorf, Maximilian Boltersdorf

Telefoon: +49 26 51 954-0
Telefax: +49 26 51 954-2 70
info@wellpappe.de
Btw-nummer: DE 147923782

Juridische informatie:
Inhoudelijk verantwoordelijke volgens §10 art. 3 MDStV: Jan Bartsch

Concept en ontwikkeling:
shapefruit AG - Agentur für kreative und strategische Kommunikation
Telegrafenstraße 13
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: +49 2641 8005-0
Fax: +49 2641 8005-99
werbung@shapefruit.de
www.shapefruit.de

 

Algemeen:

Lees de onderstaande voorwaarden voor gebruik van deze website aandachtig door. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik dan deze site niet. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde en zonder aankondiging vooraf te veranderen of te actualiseren. Dit geldt ook voor verbeteringen en/of veranderingen aan de op deze website beschreven producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle op deze website gepubliceerde artikelen en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten, afbeeldingen, beelden, geluidsfragmenten, animaties en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten en andere wetgeving. Elk door het auteursrecht niet toegestaan gebruik vereist vooraf schriftelijke toestemming van de aanbieder. Dit geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking en/of weergave van inhouden in databases of andere elektronische media en systemen. Fotokopieën en downloads van internetpagina’s mogen alleen voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik worden vervaardigd.

Aansprakelijkheid:
Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG produceert websites met grote zorgvuldigheid en tracht voor zover mogelijk correcte en volledige informatie ter beschikking te stellen. Toch kunnen wij de volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de aangeboden informatie niet garanderen en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit het gebruik van deze website voortvloeit, is uitgesloten. Voor zover links naar websites van derden verwijzen, aanvaardt Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.


Privacy:

Toestemming

Door de invoer van uw persoonlijke gegevens geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de verwerking en afwikkeling van de door u gekozen informatiediensten en voor verdere opgegeven doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor toekomstige activiteiten in te trekken. Voor zover uw gegevens echter voor de afwikkeling van reeds bestelde diensten of goederen noodzakelijk zijn, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens hiervoor te gebruiken. U wordt op onze website gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te vullen.  Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG verzekert u dat deze gegevens uitsluitend zullen worden opgeslagen en gebruikt voor uw persoonlijke begeleiding, voor de verzending van informatie met betrekking tot producten en diensten of voor het communiceren van aanbiedingen. Ook verzekert  Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG u dat uw gegevens conform de geldende privacywetgeving vertrouwelijk zullen worden behandeld.


Logfiles, cookies

Wij gebruiken logfiles met de IP-adressen van de gebruiker uitsluitend om:
a) algemene demografische informatie over het gebruik van de website te verzamelen;
b) het algemene bezoek van onze pagina’s te analyseren;
c) in het geval van storing de activiteiten van onze klanten te kunnen achterhalen.
Hiervoor worden de IP-adressen geregistreerd op basis van het domein waaraan deze gekoppeld zijn, oftewel aan de hand van lokalisatie in een internetsegment, maar niet gekoppeld aan individuele computers. Bovendien worden de IP-adressen van onze klanten niet verder geanalyseerd. Voor zover wij gebruik maken van cookies, worden hierin gegevens opgeslagen over de communicerende pc (de pc van de gebruiker), die voor een optimaal gebruik van onze diensten onmisbaar zijn. Wanneer cookies door de communicerende  pc worden geweigerd, zijn bepaalde functies van het systeem niet beschikbaar.

 

Websites van derden

Houdt u er rekening mee dat websites van andere aanbieders die u via onze pagina’s aanroept om uw persoonlijke gegevens kunnen vragen. De privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van deze aanbieders. De overstap naar websites van derden wordt op onze website zichtbaar duidelijk gemaakt (door middel van aanduiding van een externe link en het openen van een nieuw venster met de URL van de betreffende derde). Het is in uw eigen belang om zorgvuldig en verantwoord te handelen wanneer u online bent. Let er dus op dat u uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet aan onbevoegde derden ter beschikking stelt.


Databeveiliging

De webpagina’s van Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG zijn door veiligheidsmaatregelen beschermd tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen. Wij doen er verder alles aan om uw persoonlijke gegevens conform de geldende databeveiligingsvoorschriften zo goed mogelijk te beschermen. Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG kan de beveiliging van de door u aan ons ter beschikking gestelde gegevens echter niet in alle gevallen garanderen. De overdracht van gegevens geschiedt op uw eigen risico.

Correcties, actualisaties en keuzemogelijkheden

Wanneer u fouten ontdekt in de gegevens die u aan Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG ter beschikking hebt gesteld, kunt u ons per e-mail aan het onderstaande adres op de hoogte brengen van de gewenste wijzigingen:
info@wellpappe.de

Sitemap

Algemene voorwaarden

Zoekresultaten